ค้นหา
 • Panusphong Khaiwchaoum

วายร้ายที่มองไม่เห็น "ไรฝุ่น" ที่สร้างปัญหาระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืดให้กับคนไทยมากกว่า 10 ล้านคน

อัพเดตเมื่อ: 10 มิ.ย. 2020ทุกครั้งที่เอนตัวลงบนที่นอนอันแสนสบาย คุณจะรู้หรือไม่ว่าภายใต้ที่นอนอันหนานุ่มนั้นอาจเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วอย่าง“ไรฝุ่น” นับล้านตัว ต้นเหตุสําคัญของการก่อโรคภูมิแพ้โดยในประเทศไทยมี ผู้ป่วยภูมิแพ้จากไรฝุ่นแล้วกว่า 10 ล้านคน โรคภูมิแพ้เป็นอย่างไร โรคภูมิแพ้คือ โรคที่ เกิดจาก “ปฏิกิริยาภูมิไว เกิน” ต่อสารก่อภูมิแพ้เป็นภาวะร่างกายมีปฏิกิริยา ตอบสนองไวกว่าปกติต่อสารก่อภูมิแพ้ (allergen) จาก สิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น ไรฝุ่น เชื้อราในอากาศ อาหาร ขน สัตว์เกสรดอกไม้เป็นต้น ทั้งนี้ปกติสารก่อภูมิแพ้เหล่านี้ จะไม่มีอันตรายสําหรับคนปกติแต่ในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ปฏิกิริยานี้ จะเริ่มขึ้นเมื่อเราได้รับสารก่อ ภูมิแพ้ร่างกายจะสร้างภูมิที่เรียกว่า IgE antibody ซึ่งมีผลไปกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆ ทํางานผิดปกติ และมีการหลั่งสารที่ชื่อว่า ฮิสตามีน (histamine) ซึ่งเป็นสารที่ทําให้เกิดอาการแพ้ โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่แสดงอาการได้กับหลายระบบในร่างกาย เราสามารถแบ่งอาการแพ้ตาม การตอบสนองที่มากผิดปกติของอวัยวะนั้นๆ โดยอาการที่ พบบ่อย เช่น โรคโพรงจมูกอักเสบจาก ภูมิแพ้หรือโรคแพ้อากาศ โรคตาอักเสบจากภูมิแพ้โรคหอบหืด และโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง รวมถึง ปฏิกิริยาแพ้รุนแรงที่เกิดจากการแพ้ยา แมลงกัดต่อย และแพ้อาหารบางชนิด อาการของโรคภูมิแพ้มี ตั้งแต่ ไอ จาม หอบหืด หลอดลมอุดตัน และในบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต สาเหตุของโรคภูมิแพ้ ต้นตอของการเกิดโรคภูมิแพ้เชื่อว่ามีปัจจัยมาจาก พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยปกติถ้า พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นโรคภูมิแพ้ลูกจะมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ประมาณ 25 % แต่ถ้าทั้งพ่อและ แม่เป็นโรคภูมิแพ้ลูกที่เกิดมามีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้สูงถึง 66 % โดยเฉพาะโรคโพรงจมูกอักเสบจาก ภูมิแพ้จะมีอัตราการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์สูงที่สุด ส่วนตัวการที่ทําให้เกิดอาการแพ้เรียกว่า สารก่อภูมิแพ้ซึ่งผลการสํารวจในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่ทําให้เกิดสารก่อภูมิแพ้ติดอันดับหนึ่งคือ ไรฝุ่น รองลงมาคือภูมิแพ้จากแมลงสาบ ขนสัตว์ รวมถึงละอองเกสร และดอกหญ้า วายร้าย...ไรฝุ่น ไรฝุ่น เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งท ี่ อยู่ในพวก Phylum Arthopoda เช่นเดียวกับแมลงและแมง เพราะมีขา 4 คู่ รูปร่างกลมรีแต่ขนาดเล็กกว่ามากประมาณ 0.1-0.3 มิลลิเมตร เรียกได้ว่าแทบมองไม่ เห็นด้วยตาเปล่า ลําตัวมีสีขาวคล้ายฝุ่น ชอบอาศัยอยู่ในที่มีอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส และอยู่ใน ที่ที่มีความชื้นสูงร้อยละ 60-70 ไม่ชอบแสงสว่าง เราจึงมักพบไรฝุ่นได้ตามในที่ นอน หมอน ผ้าห่ม พรม หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ทําด้วยเส้นใย ไรฝุ่นมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินเศษขี้ไคล สะเก็ดรังแค สะเก็ดผิวหนังเป็นอาหาร โดยเศษผิวหนังเพียง 1 กรัม สามารถเลี้ยง ไรฝุ่น 1 ล้านตัวนานถึง 1 สัปดาห์โดยวงจร ชีวิตของไรฝุ่น เริ่มจากภายหลังตัวเต็มวัยมี การผสมพันธุ์ไรฝุ่นตัวเมียจะเริ่มวางไข่ ซึ่ง วางไข่ได้ครั้งละ1 ฟอง เฉลี่ย วันละ 3-4 ครั้ง จากนั้น 8-12 วัน ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อน และพัฒนาเข้าสู่ระยะวัยรุ่นโดยเริ่มแรกจะมี ขาเพียง 6 ขา ต่อมาค่อยๆ ลอกคราบหลาย ครั้งจนเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยจะมีขาครบทั้ง 8 ขา ซึ่งระยะเวลาในการเจริญเติบโตจากไข่ ถึงขนาดตัวเต็มวัยจะใช้เวลาทั้งหมด 30 วัน และตัวเต็มวัยของไรฝุ่นจะมีอายุไขเพียง 1-2 เดือน แต่ก็ ขึ้นอยู่กับอาหาร อุณหภูมิและความชื้นในอากาศด้วย ทั้งนี้ไรฝุ่นนั้นถือเป็นตัวการสําคัญในการผลิตสารก่อภูมิแพ้ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ ในผู้ป่วย โดยสารก่อภูมิแพ้นี้จะอยู่ในมูลของไรฝุ่นนั่นเอง โดยในเวลานอนคนเรามักจะมีการพลิกตัวอยู่ บ่อยครั้ง และการพลิกตัวแต่ละครั้ง จะทําให้ซากไรฝุ่นและสะเก็ดมูลเกิดการฟุ้งกระจายขึ้นสู่อากาศ ผู้ ที่นอนอยู่ก็จะสูดเอามูลที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ของมันเข้าไปจึงทําให้เกิดอาการต่างๆ ที่นอนของวายร้าย แหล่งที่ อยู่อาศัยสุดโปรดของไรฝุ่น คงหนีไม่พ้นที่นอน หมอน และ ผ้าห่มที่เราต้องใช้อยู่เป็น ประจําทุกวัน แล้วรู้หรือไม่ว่าที่นอนแบบใดที่ไรฝุ่นชอบอยู่อาศัยมากที่สุด ผลการศึกษาของเรื่องความหลากหลายและชีววิทยาของไรฝุ่นในจังหวัดกาญจนบุรีของดร. อํามร อินทร์สังข์ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษา หน้า 2 ของ 5 โดยที่ นอนที่ทําจากนุ่นพบไรฝุ่นมากที่สุด คือ ฝุ่น 1 กรัม พบไรฝุ่นเฉลี่ย 63 ตัว อันดับต่อมา คือ ที่นอนฟองน้ําใยสังเคราะห์พบไรฝุ่นเฉลี่ย 34 ตัว และท ี่นอนใยมะพร้าวพบไรฝุ่นเฉลี่ย 10 ตัว นอกจากน ี้ อายุการใช้งานของที่นอนก็มีผลต่อการสะสมปริมาณของไรฝุ่นท ี่ มากขึ้นด้วย โดยที่ นอนที่มี การใช้งานมากกว่า 9 ปีในฝุ่น 1 กรัม พบไรฝุ่นเฉลี่ย 83 ตัว รองลงมาคือ 7-9 ปีพบไรฝุ่นเฉลี่ย 41 ตัว ส่วน 4-6 ปีพบไรฝุ่นเฉลี่ย 26 ตัว และ 0-3 ปีพบไรฝุ่นน้อยที่สุดเฉลี่ย 8 ตัว ดังน ั้ นการเลือกท ี่ นอนท ี่ เหมาะสมและหม ั่นเปลี่ยนเมื่อหมดอายุการใช้งาน ก็จะเป็นวิธีการที่สามารถควบคุมการเพิ่ม ปริมาณของไรฝุ่นได้ กลยุทธ์กําจัดไรฝุ่น วิธีง่ายๆ ในการกําจัดไรฝุ่น คือ หมั่นนําปลอกหมอน ผ้าปูเครื่องนอนมาทําความสะอาดด้วย ผงซักฟอกและตากแดดทุก 2 สัปดาห์หรือ 1 เดือน ส่วนเครื่องนอนและที่นอนซึ่งมีขนาดใหญ่ให้นํา ออกมาตากแดดบ่อยครั้ง เพราะตัวไรไม่ชอบความร้อน สําหรับเครื่องปรับอากาศ ควรหมั่นนําแผ่น กรองออกมาล้างทุก 1-2 เดือน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมสารก่อภูมิแพ้การดูดฝุ่นบนที่นอนและการซัก เครื่องนอนเป็นประจําก็จะสามารถกําจัดตัวไรฝุ่นนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําให้มีผลิตภัณฑ์อันเป็นผล ความสําเร็จจากงานวิจัยมากมายที่สามารถใช้ในการกําจัดไรฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ Mite Fear สเปรย์สมุนไพรกําจัดไรฝุ่น ผลงานจากคณะวิจัยของ ดร.อํามร อินทร์สังข์ ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัต รู พื ช คณะ เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบังการ ที่ได้พัฒนาสารสกัดน้ำามันหอม ระเหยจากพืชเพื่อใช้ในการควบคุมไรฝุ่นชนิด Dermatophagoides pteronyssinus ซึ่งเป็นชนิดที่พบมากในประเทศไทยได้สําใร็จ ทีมวิจัยได้นําพืช 8 ชนิดมาสกัดน้ำามันหอมระเหย ได้แก่การพลูอบเชย ขมิ้นชัน ไพล ตะไคร้ หอม พริกไทยดํา โหระพา และมะพร้าว และพบว่าน ้ํ ามันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชยท ี่ ความ เข้มข้น 1.0% มีประสิทธิภาพในการกําจัดไรฝุ่นสูงสุดคือ 100% รองลงมาคือน้ำามันหอมระเหยจาก ขมิ้นชัน ไพล และตะไคร้หอม ที่ความเข้มข้น 1.5 % โดยกําจัดไรฝุ่นได้ 93.3 ,90.0 และ 76.7 ตามลําดับ จึงนํากานพลูและอบเชยมาเป็นสารประกอบหลัก และใช้ไพลกับตะไคร้หอมเป็น หน้า 3 ของ 5 ผ้ากันไรฝุ่น นอกจากการทําความสะอาด อย่างสม ่ํ าเสมอแล้ว การใช้วัสดุพิเศษหรือ วัสดุคลุม เคร ื่ องนอน (encasement of beddings) เพื่อใช้ใน การคลุมทับที่นอนเพื่อกั้นมิให้มูลหรือตัวไรเล็ดลอด ออกจากเครื่องนอนก็ได้รับความนิยมอย่างมาก ปัจจุบันมีวัสดุที่นํามาใช้ผลิตผ้ากันไรฝุ่นไม่ต่ํากว่า 8 ชนิด และมีกลไกในการป้องกันที่ต่างกัน เช่น ใช้หลัก ของโครงสร้างผ้า โดยจะต้องเป็นผ้าที่มีลักษณะของการทอแน่นจนมีขนาดรูผ้าอยู่ระหว่าง 6-10 ไมโครเมตร จึงจะกั้นมูลไรและตัวไรได้อีกทั้งยังมีประเภทผ้าเคลือบสารฆ่าไร เมื่อไรสัมผัสผ้าก็จะตาย เป็นต้น สําหรับเนื้อผ้าที่นํามาใช้อาทิผ้าทอแน่น ผ้าเคลือบฟิล์ม พลาสติก เป็นต้น โรงเพาะเลี้ยงไรฝุ่น นับเป็นความก้าวหน้าอีกขึ้น ที่ขณะนี้ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถผลิตและเพาะเลี้ยงไรฝุ่นที่พบบ่อยในฝุ่นบ้าน 2 สายพันธุ์คือ Dermatophagoides pteronyssinus และ D. farinae ได้บริสุทธ ิ์ 99% มีปริมาณมากและ คุณภาพสูง อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นการเพาะเลี้ยงระดับอุตสาหกรรมได้สําเร็จ ซึ่งถือเป็นสถาบัน เดียวในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียที่ เพาะเลี้ยงไรฝุ่นได้โดยปัจจุบันโรงเพาะเลี้ยงไรฝุ่นมีเพียง 4 แห่งของโลกเท่านั้น ได้แก่บริษัท Allergon ประเทศสวีเดน ผลิตไรฝุ่นได้คุณภาพดีที่สุดจําหน่ายกรัมละ 2,000 เหรียญสหรัฐ (ราคาในปี 2552) ส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตได้คุณภาพสูงเป็นอันดับสอง ของโลก รองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ทั้งนี้ จากความสําเร็จในการผลิตและเพาะเลี้ยงไรฝุ่น ก็จะช่วยให้สามารถผลิตไรฝุ่นมาเป็น วัตถุดิบในการผลิตน้ำายาสกัดไรฝุ่น ที่มีประโยชน์ในการใช้วินิจฉัยโรคภูมิแพ้ทําให้ทราบสาเหตุการแพ้ ของผู้ป่วย และใช้ในการรักษาโรค รวมถึงการผลิตวัคซีนไรฝุ่นได้เองในอนาคตอีกด้วย


หรือมีวิธีที่ง่ายกว่า ปลอดภัยกว่า ไม่ยุ่งยาก คือ ทาน

Green mulon


👉 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thaiherb.biz/

👉 Inbox ใน Facebook : https://www.facebook.com/GreenmulonRelaxCream/?modal=admin_todo_tour

👉 แอดไลน์ OA ปรึกษากันได้ที่ ID : @063pbyka

👉 โทรมาคุยกัน : 0852600123

🏆 Green Mulon (กรีนมูล่อน) รักษาอาการภูมิแพ้เรื้อรัง ลมพิษ ผื่นคัน ภูมิแพ้ตัวเอง สุดยอดสมุนไพรสกัด Organics 100% ไม่มีสารตกค้างในร่างกาย พร้อมกับรางวัลเหรียญทองมากมายจากต่างประเทศ บ่งบอกถึงความเป็นสุดยอดของ นวัตกรรมจริงๆ เรามาดูว่า กรีนมูล่อนนั้น เหมาะกับใครบ้างนะครับ 🏆

ส่วนประกอบสำคัญของ Green Mulon

ชาเขียว ที่มีสาร คาเทชิน มีฤทธิ์ยับยั้งการตอบสนองต่อการแพ้ ช่วยส่งเสริมการเสริมสร้างระบบ ภูมิคุ้มกัน ลดอาการภูมิแพ้ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น

ขมิ้นชัน มีสาร เคอร์คูมินอยด์ (Curcuminiod) ซึ่งผ่านกระบวนการสกัดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สารเคอร์คูมินอยด์ (Curcuminoid) ที่มีสรรพคุณต้านภูมิแพ้ ลดการหลั่งสารจากเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบของเนื้อเยื่อ

วิตามินบี 1, วิตามินบี 2 และไนอะซิน (วิตามินบี 3) ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณ

วิตามิน C มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

ทำไมต้อง Green Mulon

 • สารสกัดขมิ้นชันทั่วไปละลายน้ำได้ 0.0004 mg/ml.

 • สารสกัดจากขมิ้นชันของ Green Mulon นั้นละลายน้ำได้มากกว่าสารสกัดจากวิธีการทั่วไปถึง 10,000 เท่า จึงทำให้การดูดซึมนำไปใช้ได้มากกว่านั่นเอง

 • สารสกัดขมิ้นชันของเบลเยี่ยมละลายน้ำได้ 0.24 mg/ml. (600 เท่า)

 • สารสกัดขมิ้นชันของ ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ละลายน้ำได้ 4 mg/ml. (10,000 เท่า)

 • ช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งต่างๆ

 • สารคาเทชินในชาเขียวยังช่วยลดไขมัน โคเรสเตอรอลได้เป็นอย่างดี

 • ช่วยขับสารพิษตกค้างในร่างกาย

 • ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูอ่อนเยาว์ และสดใส

 • ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่เสียหายกลับมาทำงานได้ตามปกติ

 • ทานได้ต่อเนื่องไม่มีสารตกค้าง เพราะสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ 100%

 • 99% ทานแล้วได้ผลตั้งแต่สัปดาห์แรก

👉อยากให้ทุกคนทานสมุนไพรธรรมชาติ ดีกว่าทานสารเคมีในยากันแบบทุกวันนี้นะครับ

🌿 คนที่เป็นโรค ภูมิแพ้ผิวหนัง ผื่นคัน 🌿 คนที่เป็นโรค ภูมิแพ้อากาศ 🌿 คนที่เป็นโรค ลมพิษเฉียบพลัน 🌿 คนที่เป็นโรค ลมพิษเรื้อรัง 🌿 🌿 คนที่เป็นโรค สะเก็ดเงิน 🌿 คนที่เป็นโรค ภูมิแพ้อาหารทะเล 🌿 คนที่เป็นโรค ภูมิแพ้ไรฝุ่น 🌿 คนที่เป็นโรค ภูมิแพ้ฝุ่นละอองทั่วไป 🌿 คนที่เป็นโรค แพ้เหงื่อ 🌿 คนที่เป็นโรค แพ้จากการกดทับ 🌿 คนที่เป็นโรค แพ้ขนสัตว์เลี้ยง 🌿 คนที่เป็นโรคภูมิแพ้อื่นๆ

🏆กรีนมูลอน Green Mulon🌿สรรพคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Green Mulon🌿จากสารสกัดจากชาเขียว ในรูปแบบแคปซูล สำหรับผู้ป่วยภูมิแพ้ ช่วยลดการหลั่งสาร Immunoglobulin ทำให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้น และยังช่วยยับยั้งการหลั่งสารฮีสตามีนที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ ส่วนประกอบสำคัญ เคอร์คุมินอยด์ (Curcuminiod) เป็นสารที่พบในขมิ้นชันซึ่งเป็นสารเคมีประเภทโพลีฟีนอล (Polyphenolic phytochemical) ออกฤทธิ์ทางด้านชีวเคมีหลายประการ โดยงานวิจัยขมิ้นชันพบว่ามีฤทธิ์ในการต้านการแพ้ โดยการออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งของสาร histamine ของร่างกายเมื่อมีอาการแพ้ สารสกัดจากชาเขียว ที่มีสารคาเทชิน มีฤทธิ์ยับยั้งการตอบสนองต่อกาการแพ้ช่วยส่งเสริมการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ลดอาการภูมิแพ้ ไม่ว่าจะแพ้ไรฝุ่น แพ้อากาศ แพ้อาหาร แพ้เหงื่อ แพ้ความร้อนชื้น แพ้การกดทับต่างๆ เหล่านี้ ไม่ว่าคุณจะแพ้อะไร Green Mulon🌿จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น อย่างที่บอกไปแล้วว่า หลายครั้งที่เราไปหาหมอ แล้วหมอก็แจกยาแบบว่า แก้แพ้แผงละ 25 บาท มันรักษาแบบกดอาการ แต่ไม่รักษาที่ต้นทาง คือ การกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายอย่างถาวร ซึ่ง สมุนไพรสกัดตัวนี้ ทำหน้าที่นั้นให้ครับ ในระยะยาว เมื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในจุดต่างๆ ที่เราเคยแพ้ได้ อาการคัน ผื่นคัน มันจะลดน้อยลง จนถึงหายขาดไป แต่เนื่องจาก สภาวะอากาศ สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน มีความเป็นมลพิษสูง ทั้งฝุ่น PM 2.5 อากาศที่แย่มากๆ กับคนเมือง รวมถึงการใช้ชีวิต อาหารการกินที่แย่คุณภาพต่ำ อย่างน้อยก็มีสมุนไพร ตัวนี้มาช่วยเสริมทำให้ร่างกายเราทำงานเป็นปกติได้มากขึ้นครับ

ยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญ ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร

รักษาลมพิษเรื้อรัง ผื่นคัน ภูมิแพ้ผื่นคัน โรคหอบหืด สมุนไพ รักษา โรค ภูมิแพ้ อากาศ สมุนไพร รักษา โรค ภูมิแพ้ ผิวหนัง

#GreenMulon #กรีนมูล่อน #รีแลกซ์ครีม #แก้โรคภูมิแพ้ผิวหนัง #แก้ลมพิษเรื้อรัง #แพ้อาหาร #แพ้อากาศ #แพ้ฝุ่น #ภูมิแพ้ขึ้นตา #ไซนัส #RelaxCream #แก้ปวดข้ออักเสบ #กระดูทับเส้น #มือเท้าชา #ปวดเข่า #เข่าเสื่อม #นิ้วล้อก #แมลงสัตว์กัดต่อย #อัมพฤต #ไหล่ติด #เส้นจม #เส้นตึง #กล้ามเนื้ออักเสบ #ผื่นคัน
ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Thai herbal anti allergy สมุนไพรไทย รักษาโรคภูมิแพ้ ลมพิษเรื้อรัง 

Contact : LineOA: @063pbyka

Mobile : 0852600123

Email : panusphong@gmail.com

ตำบล เสาธงหิน บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

 • White Facebook Icon
Relax Cream รีแลกซ์ครีม รักษาข้อเข่าเสื่อม ครีมนาโนเทคโนโลยี่ รักษาอาการเข่าเสื่อม ปวดข้อ กล้ามเนื้ออักเสบ

© 2023 by Thai herb anti allergy

 

ThaiHerbal Office Soathonghin bangyai Nonthaburi Thailand 11140